ХКП «Котлоенергопроект» реалізує як комплексні, так і окремі технічні та технологічні рішення. Пропонує як створення нових енергопотужностей, так і реконструкцію та налагодження існуючого енергообладнання.
Підприємство виконує реконструкцію котлів, пальникових пристроїв, допоміжного обладнання з метою збільшення ефективності використання енергоресурсів, покращення техніко-економічних показників та охорони навколишнього середовища:

реконструкція котлів БГМ, БКЗ, КЕ, ДКВР, ПТВМ, ТП, ПК, ТДМ;
переведення парових котлів у водогрійний режим;
реконструкція багатопаливних котлів;
реконструкція котлів для роботи на високосірчистих паливах;
реконструкція котлів для спалювання сільськогосподарських відходів (лушпиння соняшника та гречки) та відходів деревообробної промисловості (тирса, кора, обріз);
капітальний ремонт котлів.


Реконструкція теплоенергетичного обладнання забезпечує:
збільшення продуктивності енергоустановок до 30-50% з одночасним підвищенням ККД;
зменшення забруднення навколишнього середовища; зниження викидів в атмосферу оксидів азоту на 30-60%;
заміщення у паливному балансі підприємства природного газу дешевшими видами палива, можливість використовувати як енергоносій альтернативне паливо у вигляді сільськогосподарських та промислових відходів;
збільшення міжремонтного періоду, скорочення обсягу ремонту та підвищення терміну роботи установок.