Виробництво та монтаж котлів-утилізаторів
ПрАТ ХКП «Котлоенергопроект» виконує повний комплекс послуг із конструювання, виробництва та монтажу котлів-утилізаторів.

Сфери застосування котлів-утилізаторів ХКП «Котлоенергопроект»
Ми виготовляємо котли-утилізатори для різних галузей промисловості та гарантуємо виконання проектів на високому технічному рівні.

Котли-утилізатори в коксохімічній промисловості
Служать для утилізації теплоти розпеченого коксу при сухому гасінні.

Котли-охолоджувачі конверторних газів
Призначені для охолодження та допалювання конвертерних газів, що виходять із сталеплавильного конвертора.

Котли-утилізатори, що використовуються в парогазових та когенераційних установках
Застосовуються для отримання пари середнього і високого тиску шляхом перетворення тепла газів газотурбінної установки, що відходять, в пар для подальшого використання в паровій турбіні. Для когенераційних установок служать для утилізації газів турбін та поршневих двигунів та отримання пари або гарячої води для систем теплопостачання.

Енерготехнологічні агрегати (ЕТА)
Широко застосовуються в хімічній, целюлозно-паперовій та металургійній промисловості. Є невід’ємною частиною технологічного процесу, і тому роздільна робота технологічних та енергетичних агрегатів неможлива.

Переваги замовлення котлів-утилізаторів у ПрАТ ХКП «Котлоенергопроект»
Великий досвід виробництва для різних галузей промисловості: металургія, коксохімічна промисловість, електростанції, хімічна промисловість.
Ми розглядаємо кожен об’єкт як унікальне поєднання характеристик: середовища, місця, необхідних параметрів, що робить наші рішення ефективнішими.
Багатоступінчастий контроль якості матеріалів та робіт як на виробництві, так і при монтажі.
Завжди виконуємо зобов’язання щодо заявлених характеристик обладнання.

Що таке котел-утилізатор

Паровий або водогрійний котел, що не має власного топкового пристрою, є утилізатором котла. В основному дані котли використовують тільки тепло газів, що відходять промислового обладнання різного призначення, але є і котли утилізатори які, поряд з теплом газів, що відходять використовують і хімічну теплоту у вигляді горючих складових. Котли-утилізатори дозволяють не тільки раціонально використовувати енергоресурси на підприємстві, але й зменшують теплове забруднення атмосфери і так само сприяють зменшенню виносу технологічної сировини з газами, що йдуть, що в комплексі призводить до значного економічного ефекту.

Класифікація котлів-утилізаторів

Котли утилізатори поділяються на кілька груп за такими ознаками:

 • За температурою продуктів згоряння на вході в котел:
  За цією ознакою котли-утилізатори поділяються на низькотемпературні (при температурі < 900°C) і високотемпературні (при температурі >1000°C).
 • За параметрами пари:
  Виробляються котли-утилізатори низьких (P =1,5 МПа, t ≈ 300°С), підвищених (4,5 МПа та 450°С) та високих (10–14 МПа та 550°С) параметрів.
 • За способом організації взаємного руху води та пари та продуктів згоряння:
  Котли-утилізатори газотрубні та водотрубні.
 • За способом організації руху води у випарному контурі водотрубних котлів:
  Котли-утилізатори з природною циркуляцією та з багаторазовою примусовою циркуляцією (МПЦ).
 • По конструкторському оформленню компонувальних рішень та поверхонь нагріву:
  За цією ознакою котли-утилізатори бувають П-подібної форми, баштового та горизонтально-тунельного типів із змійниковими конвективними поверхнями нагріву в низькотемпературних котлах та радіаційно-конвективними у високотемпературних.